kontinuerlig
Av ett latinskt ord som betyder fortsätta utan avbrott. Ordet används i flera olika sammanhang, bl.a. om vissa variabler och vissa fördelningar.
    Exempelvis menas med en kontinuerlig variabel en variabel som kan anta alla värden inom sitt variationsområde.

En variabel som bara kan anta vissa värden (inom variationsområdet) kallas diskret. Se också diskontinuerlig.

Utförligare och med exempel i Ordbok i statistik.

Åter