diskret [diskre´t]
Av två latinska ord som betyder isär och växa. Ordet används i flera olika sammanhang, bl.a. om vissa variabler och vissa fördelningar. Exempelvis menas med en diskret variabel en variabel som bara kan anta vissa värden inom sitt variationsområde. Ett exempel är antal barn per (enskild) familj.

Jämför med kontinuerlig. Se också diskontinuerlig.

Utförligare och med exempel i Ordbok i statistik.

Åter