ekologiskt samband
Samband som föreligger när observationerna inte är mätvärden för enskilda element (enheter, objekt) utan för grupper av element. Man kan också tala om samband mellan ekologiska variabler, i motsats till samband mellan individuella variabler. Ordet ekologisk, liksom ordet ekologi, kommer av två grekiska ord som betyder eko, genljud respektive ord.

Ex: I en urvalsundersökning studerar man på valkretsnivå i Sverige sambandet mellan röstdeltagande och val av parti.

Utförligare och med ytterligare exempel i Ordbok i statistik.

Åter