elementarhändelse
Annat ord för ett enskilt utfall. Se också elementarsannolikhet.

Ex: Vid dragning av ett kort ur en kortlek finns 52 olika utfall (elementarhändelser).

Åter