felmarginal
Det tal som läggs till respektive dras från ett punktestimat när man bildar ett konfidensintervall.

Ex: I ett riksdagsval får X-partiet 8 procent av rösterna. En tid senare vill man veta om det skett en förändring i partisympatierna. Man gör därför en urvalsundersökning och ett procenttal beräknas för X-partiet. Kring detta procenttal beräknas på sätt som här förbigås en s.k. felmarginal; andra ord är slumpmarginal och osäkerhetstal.
    Antag att urvalet ger punktestimatet 7 procent och felmarginalen 1,6 procentenheter. Konfidensintervallet blir då från 5,4 till 8,6 procent.

Utförligare och med ytterligare exempel i Ordbok i statistik.

Åter