fördelningsfri metod
Metod som inte förutsätter att populationen har en viss specificerad fördelningsform. Ett annat uttryck är icke-parametrisk metod. Se också parametrisk metod.

Utförligare och med exempel i Ordbok i statistik.

Åter