förväntad frekvens
Den frekvens som matematiskt borde gälla om en viss hypotes är sann. Frekvensen kan vara relativ eller absolut. Se också väntevärde.

Ex: Man vill pröva hypotesen att en sexsidig tärning är perfekt balanserad. Tärningen kastas 600 gånger. Om hypotesen är sann borde man matematiskt få (de absoluta) frekvenserna 100 för 1:a, 100 för 2:a osv. Ett fackord för dessa tal är förväntade frekvenser.

Utförligare i Ordbok i statistik.

Åter