väntevärde
Ett ord för medelvärde som används i samband med sannolikhetsfördelningar. Andra ord är förväntningsvärde och ibland förväntan. Som symbol används E, den första bokstaven i det engelska ordet expectation, förväntan.

Ex: Medelvärdet för en variabel x skrivs då E(x), som läses ”väntevärdet för x”.

Ytterligare exempel i Ordbok i statistik.

Åter