frekvensfördelning
Ordet används vanligen för en observerad fördelning, dvs. en fördelning för ett statistiskt material. I det enklaste fallet rör det sig om en fördelning för en variabel. Frekvensfördelningen kan då definieras som en uppsättning variabelvärden med tillhörande frekvenser. När en teoretisk fördelning avses säger man i allmänhet sannolikhetsfördelning.

Åter