sannolikhetsfördelning
Fördelningen för en slumpvariabel. Fördelningen kan vara diskret eller kontinuerlig.

För ett exempel på en diskret sannolikhetsfördelning, se likformig fördelning. Ett exempel på en kontinuerlig sannolikhetsfördelning är den approximativa normala fördelningen för variabeln längd i cm för 20-åriga män i Sverige.

Utförligare och med exempel och figurer i Ordbok i statistik.

Åter