komplementhändelse
Det eller de av utfallen i ett utfallsrum som inte ingår i en viss händelse. Ett annat ord är komplementärhändelse.

Ex: Antag händelsen 6:a vid ett kast med en sexsidig tärning. Komplementhändelsen är alla andra utfall än 6:a.

Utförligare och fler exempel i Ordbok i statistik.

Åter