händelse
I sannolikhetsläran talar man om slumpmässiga försök. Varje sådant försök kan ge upphov till två eller fler olika utfall som tillsammans utgör försökets utfallsrum. En händelse är, på formellt språk, en delmängd av detta. Mera vardagligt kan man tala om ”resultatet” av ett försök. Händelser betecknas vanligen med stora bokstäver: A, B, C osv. Se också sannolikhet och elementarhändelse.

Ex: Antag försöket att kasta en sexsidig tärning en gång. De sex olika utfall som är möjliga utgör försökets utfallsrum U och kan bl.a. skrivas

U = {1:a, 2:a, 3:a, 4:a, 5:a, 6:a}

Ett av flera alternativ till symbolen U är den grekiska bokstaven W, som läses ”omega” [åme´ga eller å´mega]. En vanlig symbol i engelsk litteratur är S. Tecknen { och } kallas mängdklammer.

Två exempel på händelser vid försöket ovan är:

A = {6:a}, dvs. händelsen att kastet ger 6:a.
B = {1:a, 3:a, 5:a}, dvs. händelsen att kastet ger 1:a, 3:a eller 5:a, dvs. udda antal ögon.

Ytterligare exempel i Ordbok i Statistik.

Åter