longitudinell undersökning
Undersökning där man under en viss tid följer ett antal element (enheter, objekt) och gör upprepade mätningar på dem. Ordet longitudinell kommer av ett latinskt ord som betyder lång. Ett ibland förekommande uttryck är tidsföljdsundersökning. Se också panelstudie.

Ex: Undersökningen Metropolit [metropåli´t], där man under ett antal år följde ca 15 000 personer födda år 1953. Anm: Ordet metropolit, storstad, kommer av två grekiska ord som betyder moder och stad.

Åter