panelstudie, panelundersökning
En undersökning där man följer samma grupp av personer (eller andra undersökningsenheter) vid flera olika tidpunkter för att t.ex. studera hur beteenden eller åsikter förändras. Gruppen, som vanligen är ett urval ur en population, sägs vara en panel. En panelstudie är ett slags longitudinell undersökning.

Ex: En grupp konsumenter åtar sig att under en viss period regelbundet svara på frågor om sina inköp. En sådan grupp kallas ofta konsumentpanel.

Utförligare i Ordbok i statistik.

Åter