medelfel
Begreppet medelfel definieras i litteraturen på två olika sätt:

1. Som standardavvikelsen för en samplingfördelning eller, vanligare,
2. som en skattning av standardavvikelsen för en sådan fördelning.

Ett annat ord för medelfel är standardfel, en direktöversättning av engelskans standard error, ofta förkortat SE. Vardagligt, och förenklat, kan begreppet medelfel tolkas så att det är det fel man i genomsnitt ska räkna med när man med hjälp av en urvalsegenskap uttalar sig om motsvarande populationsegenskap.

Utförligare och med exempel i Ordbok i statistik.

Åter