samplingfördelning
Fördelning för en urvalsegenskap som antas beräknad för alla möjliga urval av viss storlek ur en population.

En samplingfördelning kan ses som en sannolikhetsfördelning. Anm: En samplingfördelning får inte förväxlas med urvalsfördelning, dvs. fördelningen för de värden som observeras i ett visst urval.

Ordet sampling är presensparticip av det engelska verbet sample. Ordet används i svenskan dels i betydelsen urvalsdragning, dels i betydelsen ”metodiken vid urvalsundersökningar”.

Utförligare och med exempel och figurer i Ordbok i statistik.

Åter