möjliga utfall
I sannolikhetsläran, alla de utfall vid ett slumpmässigt försök som är möjliga, dvs. försökets utfallsrum.

Ex: Antag försöket att dra ett kort ur en vanlig kortlek om 52 kort. Utfallsrummet har 52 utfall; de är de möjliga utfallen.

Åter