standardpoäng
Poäng som har medelvärdet 0 och standardavvikelsen 1 och som bl.a. används för att underlätta jämförelser. Med hjälp av standardpoäng kan man ibland meningsfullt jämföra observationer från olika fördelningar. Ett annat ord för standardpoäng är z-poäng.

Som symbol för standardpoängen används z. Den kan definieras som

z = (observerat värde – medelvärdet)/standardavvikelsen

I sammanhanget kallas det observerade värdet ofta för råpoäng och skillnaden (observerat värde – medelvärdet) för råavvikelsepoäng.

Utförligare och med exempel och figur i Ordbok i statistik.

Åter