stolpdiagram
Diagram som avbildar en frekvensfördelning eller sannolikhetsfördelning för en diskret variabel (se under variabel). Diagrammet ritas vanligen som ett antal lodräta sträckor (stolpar) vars höjder är proportionella mot frekvenserna (sannolikheterna).

Ex: Diagrammet nedan visar antalet barn per familj i nio barnfamiljer.

Utförligare och med ytterligre figur i Ordbok i statistik.

Åter