trappstegsdiagram, trappstegskurva
En trappstegskurva är en summakurva. Den är kurvan för den kumulerade fördelningen för en diskret variabel (se under variabel). Se också summapolygon.

Ex: Trappstegsdiagrammet nedan grundar sig på följande frekvenstabell där f står för frekvens och kf för kumulerad frekvens.
 
  x f kf  
         
  1 3 3  
  2 2 5  
  3 2 7  
         
  S:a 7  


Åter