summapolygon [pållygå´n]
En kurva för en kumulerad fördelning för ett klassindelat material. Ordet polygon kommer av två grekiska ord som betyder mången respektive vinkel, hörn och ordet kumulerad av ett latinskt ord som betyder hopa, lägga på hög. Två synonymer till kumulerad är kumulativ och ackumulerad. Se också trappstegsdiagram

Ex: Summapolygonen nedan grundar sig på följande klassindelade material, där f står för frekvens och kf för kumulerad frekvens.
 
  x f kf  
         
  10–19 1 1  
  20–29 4 5  
  30–39 2 7  
         
  S:a 7  
         

Utförligare i Ordbok i statistik.

Åter