variationskoefficient
Standardavvikelsen dividerad med medelvärdet. Ibland multipliceras koefficienten med 100 och skrivs då som procentsats. Som symbol används ibland förkortningen VK.

Ex: Ett statistiskt material har medelvärdet = 14 och standardavvikelsen s = 3,6. Variationskoefficenten är

3,6/14 » 0,257

eller, alternativt,

100·3,6/14 » 25,7 %.

Åter