areadiagram
Diagram där jämförelser görs med hjälp av areor (förr, ytor). Tre exempel är cirkeldiagrammet, histogrammet och stapeldiagrammet.

Åter