gällande siffra
”Siffra som man har förtroende för.” Andra ord är värdesiffra och signifikant siffra. Ordet signifikant kommer av ett latinskt ord som betyder beteckna, betyda.

Siffrorna 1 till och med 9
Dessa siffror är alltid gällande var de än står i talet.
Ex: Talet 23 har två gällande siffror, talet 23,7 tre gällande siffror.

Siffran noll

 • Tal med decimaler. Nolla eller nollor inuti ett tal eller i slutet av ett tal är gällande, däremot inte nolla eller nollor i början av ett tal.
  Ex: Talet 30,8 har tre gällande siffror, talet 2,230 har fyra gällande siffror. Däremot har talet 0,03 bara en gällande siffra, siffran 3.

 • Heltal. Nolla eller nollor mellan andra siffror än 0 är gällande.
  Ex: Talet 509 har tre gällande siffror, talet 2 000 501 har sju gällande siffror.

  Om ett heltal slutar på en eller flera nollor måste man se efter hur en eventuell avrundning gjorts. Det går att tydliggöra hur många de gällande siffrorna är genom att skriva talet i grundpotensform; se kolumnen längs till höger nedan.

  Ex:
   
  Talet 4 683,2 avrundat Antal gällande Talet i grund-
  till närmaste siffror potensform
       
  heltal, dvs 4 683 Fyra 4,683·103
  10-tal, dvs. 4 680 Tre 4,68·103
  100-tal, dvs. 4 700 Två 4,7·103
  1 000-tal, dvs. 5 000 En 5·103

  När flera tal ingår i en beräkning brukar man rekommendera följande tumregel: Antalet gällande siffror i slutresultatet ska vara lika med antalet gällande siffror i det tal i beräkningen som har det minsta antalet gällande siffror. Regeln måste dock användas med omdöme.

  Ex: Talet 56,2 har tre gällande siffror och talet 41 (som avrundats till närmaste heltal) två gällande siffror. Produkten 56,2·41 = 2 304,2 bör då skrivas med två gällande siffror, dvs. som 2 300 eller, i grundpotensform, som 2,3·103.

  Åter