biljon
1 biljon = 1 000 000 000 000, dvs. en miljon miljoner. Som tiopotens skrivs en biljon 1012 (tio upphöjt till tolv). Jämför med triljon. Ordet biljon kommer av två latinska ord som betyder två och tusen, ordet triljon av två likaledes latinska ord som betyder tre och tusen. Anm: I USA och några andra länder betyder det engelska ordet billion en miljard, dvs. 1 000 000 000, ettusen miljoner.

Åter