triljon
1 triljon = 1 000 000 000 000 000 000, dvs. en miljon miljoner miljoner. Som tiopotens skrivs talet 1018 (tio upphöjt till arton). Ordet kommer av två latinska ord varav det första betyder tre och det andra ytterst betyder tusen. Jämför med biljon.

Åter