bryta ut
I algebra, uppdela i faktorer. Med faktorer menas två eller flera uttryck som ingår i en multiplikation.

Ex: 3x2 + 2x (tre x två plus två x) kan delas upp i de två faktorerna x och (3x + 2), dvs.

3x2 + 2x = x(3x + 2)

Man säger att man brutit ut faktorn x. Uttrycket 3x2 ska tolkas som 3·x·x, 2x som 2·x och x(3x + 2) som x·(3x + 2). Se också uppdela i faktorer och faktorisera.

Åter