uppdela i faktorer
Vanligen, att skriva ett polynom som en produkt av faktorer. Ett annat ord är faktorisera. Se också bryta ut samt uppdela i primfaktorer.

Ex: 5x2 – 3x (fem x två minus tre x) kan skrivas som x(5x – 3) som läses ”x gånger parentesen fem x minus tre”. 5x2 ska tolkas som 5·x·x och 3x som 3·x.
    5x2 – 3x kan alltså delas upp i de två faktorerna x och (5x – 3). Man säger att man bryter ut faktorn x. Produkten x(5x – 3) ska tolkas som x·(5x – 3).

Ex: 2a3 – 4a2 + 6a (två a tre minus fyra a två plus sex a) kan skrivas som 2a(a2 – 2a + 3) som läses ”två a gånger parentesen a två minus två a plus tre”. 2a3 ska tolkas som 2·a·a·a, 4a2 som 4·a·a och 6a som 6·a.
    2a3 – 4a2 + 6a kan delas upp i de två faktorerna 2a och (a2 – 2a + 3). Man säger också att man då bryter ut faktorn 2a. Produkten 2a(a2 – 2a + 3) ska tolkas som 2a·(a2 – 2a + 3).

Åter