faktorisera
Att uppdela i faktorer. Orden faktorisera och faktor kommer av ett latinskt ord som betyder göra. Se också bryta ut samt uppdela i primfaktorer.

Ex: Talet 18 kan bl.a. uppdelas i faktorerna 2 och 9. Multiplicerade med varandra blir produkten just 18.

Ex: Uttrycket 5ab kan uppdelas i faktorerna 5, a och b. Uttrycket 5ab ska tolkas som 5·a·b.

Ex: 2a3 – 4a2 + 6a (två a tre minus fyra a två plus sex a) kan uppdelas i faktorerna 2a och (a2 – 2a + 3), dvs.

2a3 – 4a2 + 6a = 2a(a2 – 2a + 3)

Man säger också att man brutit ut faktorn 2a. Uttrycket 2a3 ska tolkas som 2·a·a·a, 4a2 som 4·a·a och 6a som 6·a.

Åter