centi
Ett prefix (en förstavelse) med talvärdet 0,01 (en hundradel). Ordet kommer av ett latinskt ord som betyder etthundra; det förkortas c. Som tiopotens skrivs prefixet 10–2 (tio upphöjt till minus två) som är detsamma som

Ex: 5 cm = 5 centimeter = 0,05 m (fem hundradels meter).

Åter