centralmått, centralvärde
I statistik, andra ord för genomsnittsmått. De vanligaste måtten är medelvärde, median och typvärde.

Åter