typvärde
Den observation i ett statistiskt material som är vanligast, som har den största frekvensen. Ordet frekvens kommer av ett latinskt ord som betyder vanlig.

Ex: I det statistiska materialet

5  3  3  5  7  2 3  5 5

är observationen 5 vanligast; den har den högsta frekvensen. Typvärdet är 5.

Antag att det finns två eller flera observationer som är vanligast. Bör man då tala om typvärde?

Ex: I materialet

8  3  5  4  8  8  4  4

är observationerna 4 och 8 vanligast, men båda lika vanliga. Många statistiker talar här om två typvärden, andra menar att inget typvärde finns.

Åter