median
1. I statistik, ett av de genomsnittsmått som finns för statistiska material. En vanlig beteckning är Md.

Sedan observationerna ordnats efter storlek är medianen, något förenklat:

 • Den mittersta observationen om antalet observationer är udda.

  Ex: För de tre observationerna 4, 5 och 12 är Md = 5.

 • Medelvärdet av de två mittersta observationerna om antalet observationer är jämnt.

  Ex: För de fyra observationerna 4, 5, 7 och 12 är Md = (5 + 7)/2 = 6. .

  2. Hos en triangel, sträckan mellan ett hörn i triangeln och mittpunkten på motstående sida. En triangel har alltså tre medianer.

  Ex:


   

   

  Åter

 •