cylinder
Geometrisk kropp som begränsas av en mantelyta och två parallella basytor.

Ex: Ett vardagligt exempel är en konservburk. Burken är ett exempel på en rak cirkulär cylinder. Ordet rak säger att burken inte står snett och ordet cirkulär att basytorna botten och lock är cirkelformade. Det finns också andra typer av cylindrar. Mantelytan är den utrullade burken minus botten och lock. Ordet cylinder kommer av ett grekiskt ord som betyder rulle och ordet mantel av ett latinskt ord som betyder hölje.

Formler för arean B av en basyta, arean M av mantelytan och volymen V är

I formlerna är p (pi) ett tal ungefär lika med 3,14, d är diametern [dia´metern eller diame´tern], r radien i en cirkelformad basyta och h cylinderns höjd.
   pd2 (pi d två) ska tolkas som p·d·d, pr2 (pi r två) som p·r·r, pdh (pi d h) som p·d·h, 2prh (två pi r h) som 2·p·r·h och pr2h (pi r två h) som p·r·r·h. Mer om p finns under pi. Lägg märke till att

Ex: En konservburk är cirka 11 centimeter hög. Diameterns hos burkens botten (och lott) är cirka 8,4 cm. Man får att

Åter