volym
Storleken av en kropp. Exempel på kroppar är cylindern, klotet, konen, prismat, pyramiden och rätblocket. Se också geometriska grundbegrepp.

Ex: Volymen av en oljetank (som vanligen är ett rätblock).

Åter