deci
Ett prefix (en förstavelse) med talvärdet 0,1 (en tiondel). Ordet  kommer av ett latinskt ord som betyder tio; det förkortas d.
   Som tiopotens skrivs det vanligen 10–1 (tio upphöjt till minus ett) som är detsamma som

 

Ex: 3 dl = 3 deciliter = 0,3 liter = 0,3 l.

Åter