dignitet
Äldre ord för produkten av ett antal lika stora faktorer. Ordet kommer av ett latinskt ord som betyder värdig.

Ex: 53 som då kan läsas ”tredje digniteten av fem” och är lika med 5·5·5 = 125. I dag säger man ”fem upphöjt till tre”. Se också potens.

Åter