dimension
Utsträckning. Ordet kommer av ett latinskt ord som betyder uppmätning.

  • En punkt har ingen dimension, är utan utsträckning.

  • En linje är endimensionell, har bara dimensionen längd.

  • En rektangel är tvådimensionell, har de två dimensionerna längd och bredd.

  • Ett rätblock (en ”låda”) är tredimensionellt, har de tre dimensionerna längd, bredd och djup (höjd).

    Åter