diskontinuerlig
Ordet diskontinuerlig kommer av två latinska ord som betyder isär och fortsätta utan avbrott. Ett liknande ord är diskret [diskre´t]. Det ordet kommer av två latinska ord som betyder isär och växa.

1. I statistik, om variabel (egenskap) som bara kan anta vissa värden (inom det område där den kan variera, det s.k. variationsområdet).

Ex: Antal barn per familj kan bara anta värdena 0, 1, 2, 3 osv., men inte mellanliggande värden. Man säger att variabeln är diskontinuerlig.

2. I funktionsläran, om funktion vars graf (vars bild) inte är en obruten kurva .

Motsatsen till diskontinuerlig är kontinuerlig. Detta ord kommer av ett latinskt ord som betyder fortsätta utan avbrott.

Åter