dubbelbråk
Bråk i vilket både täljare och nämnare i sin tur är bråk.

Ex:

Regel:

Åter