”egyptisk triangel”
Rätvinklig triangel med sidorna 3, 4 och 5. Triangeln har kallats den egyptiska därför att man länge – antagligen felaktigt – trodde att den användes i det gamla Egypten när en rät vinkel (90°, nittio grader) skulle bestämmas.

Åter