ekvationens grad
Graden bestäms av den potens i ekvationen som har den största exponenten.

Ex: I ekvationen 5x2 + 4x – 10 = 0 (fem x två plus fyra x minus tio är lika med noll) finns potenserna x2 med exponenten 2 och x (= x1) med exponenten 1. Av dem har x2 (x två) den största exponenten. Eftersom denna är 2 är ekvationen en andragradsekvation.

Ex: I ekvationen 3x + 2 = 4 (tre x plus två är lika med fyra) finns potensen x (= x1), som har exponenten 1. Ekvationen är en förstagradsekvation.

Ex: I ekvationen x + 3y = 7 (x plus tre y är lika med sju) finns potenserna x (= x1) och y (= y1). Ekvationen är en förstagradsekvation.

Åter