förstagradsekvation
När man vill bestämma en ekvations grad letar man efter den potens som har den största exponenten. Se också andragradsekvation och ekvationens grad.

Ex: 2x – 8 = 5 (två x minus åtta är lika med fem)
Ekvationen har (den enda) potensen x (= x1) med exponenten 1. Talet 1 säger att ekvationen är av första graden.

Ex: x + 3y = 8 (x plus tre y är lika med åtta)
De två potenserna x (= x1) och y (= y1) har båda exponenten 1. Ekvationen är en förstagradsekvation med här två obekanta, x och y.


Åter