enhetscirkel
Cirkel med radien 1 och medelpunkten i origo [ori´go] i ett rätvinkligt koordinatsystem.

Åter