bas
1. I triangel och fyrhörning, den sida (den sträcka) höjden är vinkelrät mot.

Ex:

Tecknet (hake) i triangeln står för rät vinkel (90°, nittio grader).

2. I potens, ”det som upphöjs till något”.

Ex: I potensen 102 är 10 basen (och 2 exponenten, det som basen upphöjs till). Man läser ”tio upphöjt till två”. 102 = 10·10 = 100.

3. I positionssystem, det antal siffror som används.

Ex: Vårt talsystem är ett positionssystem som har tio siffror. Basen i systemet är alltså 10. Se vidare positionssystem.

4. I kroppar, kort för basyta. Se vidare detta ord.

Åter