gå (jämnt) upp i
Ett tal b går (jämnt) upp i ett tal a om a är delbart med b (och divisionen a/b ger ett heltal). Man säger också att b är en delare till a eller att a är en multipel av b. Se också delbarhetsregler.

Ex: 6 går (jämnt) upp i 30. Man säger också att 6 är en delare till 30 eller att 30 är (jämnt) delbart med 6 eller att 30 är en multipel av 6.

Åter