genomsnittsmått
I statistik, främst medelvärde, median och typvärde. Två andra ord är centralmått och centralvärden.

Åter