geometrisk talföljd
En ändlig eller oändlig följd av tal där kvoten av (förhållandet mellan) ett tal och närmast föregående tal alltid är lika stor(t). Talen kallas element. Kvoten betecknas k. Se också serie.

Ex: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Kvoten k är 1/2.

Åter