h
1. Internationell beteckning för timme. Av det franska ordet heure som uttalas ”ör”.

Ex: 50 km/h som läses ”femtio km i timmen”.

2. Beteckning för prefixet (förstavelsen) hekto; se detta ord.

3. I geometrin, förkortning för höjd.

Åter