höjd
Sträcka som anger hur ”hög” en figur är och som är vinkelrät mot en given sida i en månghörning eller mot en given yta i en kropp.

Ex:

Haken i figurerna står för rät vinkel (90°, nittio grader).

Åter